Skip Navigation
03 października 2020 r.

Wystawa fotograficzne w EuRegioKom w Pieńsku

"MILLENIUM POKOJU W BUDZISZYNIE W GMINIE PIEŃSK 1018-2018"

Kiedy: od 26 października 2020 r do 26 lutego 2021r.
Gdzie: "Galeria Poddasze" w EuRegioKom w Pieńsku

Wystawa jest pokłosiem Rodzinnego Pikniku Historycznego "Bitwa o Łużyce" - barwnego widowiska z udziałem grup rekonstruujących okres wczesnego średniowiecza, które zorganizowane zostało jesienią 2018 r. w miejscowości Bielawa Dolna w Gminie Pieńsk. Założeniem organizacji wydarzenia było upamiętnienie 1000-lecia zawarcia traktatu pokojowego w Budziszynie, pomiędzy cesarzem rzymskim Henrykiem II a księciem Bolesławem Chrobrym, koronowanym w roku 1025 na pierwszego króla Polski. Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzenia było EuRegioKom Pieńsk przy współpracy z Parkiem Przygody Kulturinsel Einsiedel.

Prezentacji fotograficznej towarzyszyć będzie wystawa tablicowa informująca o projekcie INTERREG "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta".

© EuRegioKom Pieńsk